Breaking News
Home / 2561 / January

Monthly Archives: January 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

                    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบข้อเสนอโครงงานและรับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 27 โครงงานจาก 15 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้โดยแบ่งเป็นสาขา 7 สาขา คือ สาขาชีววิทยา จำนวน 8 โครงงาน, สาขาคอมพิวเตอร์ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา