Home / ประมวลภาพกิจกรรม อบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

IMG_1282

Picture 2 of 11

Facebook Comments