ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project”
การจัดตั้งหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมแสดงนิทรรศการและต้อนรับ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการตรวจเยี่ยมและให้นโยบายโรงเรียนร่วมพัฒนา
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3