ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

Menu
Menu
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาการรับใช้สังคม: วิจัยตอบโจทย์ชุมชนและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม”

          ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิชาการรับใช้สังคม และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรและให้คำแนะนำการนำเสนอผลงาน/รายงานความก้าวหน้างานวิชาการรับใช้สังคม แนะนำแนวทางการทำงาน กรอบงานวิจัย รวมทั้งแนวทางการใช้งานวิจัยชุมชนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม 

          โอกาสนี้ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ที่มีความสนใจ หรือมีผลงานวิชาการรับใช้สังคม เข้าร่วมการอบรม “เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิชาการรับใช้สังคม และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม” พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อประโยชน์ทั้งชุมชนและนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

          ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 พฤษภาคม 2562 

กำหนดการ 
แบบตอบรับ 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 3503 หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 3567