ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม »

อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

อ่านเพิ่มเติม »

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า จังหวัดกระบี่ สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี กับ คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม »

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 994