ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายการโทรทัศน์ 

การติดต่อสอบถาม

ศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร.0-7567-3528 แฟกซ์. 0-7567-3525 อีเมล : cas@mail.wu.ac.th  
จำนวนคนดู: 155