แบนเนอร์ การติดต่อ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161. โทร.0-7567-3528

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 535