ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ NST-009 ชนิดสดกึ่งสำเร็จรูป

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ NST-009 สายพันธุ์ใหม่ สามารถควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและส้ม โรครากขาวรากแดงยางพารา โรคที่เกิดจากเชื้อราของข้าวและพืชอื่นๆ ฯลฯ  มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งและทำลายโรคพืช เกษตรกรนำไปใช้งานสะดวก ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย จำหน่ายถุงละ 30บาท (ปริมาณ 300 กรัม) สามารถเก็บภายในตู้เย็นได้นาน 1 เดือน

สถานที่ติดต่อผู้ขาย ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0923293569

(ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาวิจัยต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี กำลังเตรียมการผลิตและจำหน่ายในปี 2564 ดังนี้

-ผู้แทนกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายอิมรอน แสงวิมาน ผู้แทนกลุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ 0831030831 และ

-ผู้แทนกลุ่ม วิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายนพพล พืชโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0620689995)

วิธีใช้ 

1.กรณีฉีดพ่น นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปบนข้าว (300 กรัม) ผสมน้ำ 1ลิตร เขย่าให้สปอร์เชื้อราหลุดออกจากเมล็ดข้าว จากนั้นกรองแยกเมล็ดข้าวออกแล้วนำน้ำสปอร์เชื้อราผสมน้ำเพิ่ม อัตราส่วน 1:20 (น้ำสปอร์เชื้อรา : น้ำเปล่า) แล้วนำไปฉีดพ่น (สามารถใช้ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ) ควรผสมสารจับใบก่อนฉีดพ่น

2.กรณีผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก ผสมอัตราส่วน 1:7 (เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปบนข้าว : ปุ๋ยอินทรีย์) รองก้นหลุมหรือหว่าน

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 460