พื้นที่ส่วนกลาง

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง          หัวหน้า
นายกฤษฎา ศรีสว่าง             สมาชิก
นางสาวณัฐนิช เสือเดช          สมาชิก
แม่บ้านประจำอาคาร              สมาชิก
-ห้องไฟฟ้า/ห้องน้ำ/ห้องรับแขก
-ห้องประชุม 1
-ห้องประชุม2

จำนวนคนดู: 10