Home / ข่าวบริการวิชาการ / ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา 

ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา 

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

รายชื่ออบรมประมาณราคา61-สงขลา

Facebook Comments

About gris

Check Also

มูลนิธิเตียง และกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 1 ล้าน 3 แสนบาทให้แก่ ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

    & …