Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ประชุมหารือร่วมกับสำนักประมงจังหวัดนครศรีฯ เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา

ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ประชุมหารือร่วมกับสำนักประมงจังหวัดนครศรีฯ เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา

                   

                     วันที่ 22 มีนาคม 2561 (เวลา 09.52 – 11.30 น. ) ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นายประพันธ์ หัวหน้าฝ่ายฯพร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว ร่วมกับนายธีรพงศ์ ไกรนรา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 6 กิจกรรมย่อย  ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ต. นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

                     อนึ่งเพื่อให้การดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ  ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ต่อไป

Facebook Comments

About พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์ บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข

    & …