Home / ข่าวบริการวิชาการ / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1”

                     

                     เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  

                     โอกาสนี้ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรม รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และผศ.ดร.อมรศักดิ์สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม

 

             สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อใช้งานโดยนักเรียน นักศึกษา ในการใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียน การทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และเสริมความรู้ในรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี หรือรายวิชาการใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 78 คน. จากโรงเรียนในภาคใต้ 15 โรงเรียน

Facebook Comments

About gris

Check Also

ตัวแทนเยาวชนภาคใต้จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัล ในการแข่งขันรอบสุดท้ายภายใต้งาน“รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2018 (KDC18)

    & …