Home / ข่าวบริการวิชาการ / สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Basic Course)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Basic Course)

                 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Basic Course)  สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 รุ่น ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,สถาปนิกอิสระ วิศวกร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม

            รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นที่1 และ รุ่นที่ 2

            รุ่นที่ 3  ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นที่ 3    

            รุ่นที่ 4 ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมชิโนเฮาส์ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นที่ 4

                การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Autodesk Revit อาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานเขียนมากมาย การอบรมมีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2018 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้น การใส่ฝ้าเพดาน การใส่เฟอร์นิเจอร์และแสงสว่าง การทำทัศนียภาพและการRender การจัด Sheet การทำเอกสารแบบ การพิมพ์และการพิมพ์แบบ เป็นต้น

Facebook Comments

About gris

Check Also

ตัวแทนเยาวชนภาคใต้จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัล ในการแข่งขันรอบสุดท้ายภายใต้งาน“รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2018 (KDC18)

    & …