Home / ข่าวบริการวิชาการ / กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ประจำเดือนเม.ย. และพ.ค. 2561

กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ประจำเดือนเม.ย. และพ.ค. 2561

               

              การจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” (ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน)  ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                กิจกรรมประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำ​นักวิชาสหเวชศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์​ ได้ดำเนินการให้บริการตรวจปัสสาวะเบื้องต้น เพื่อการคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับบริการ จำนวน 99 คน

                  กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์​ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหา​วิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์ ได้ดำเนินการให้บริการการตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจน้ำตาลในเลือด และร่วมพูดคุยกับคุณหมอ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับบริการ จำนวน 114 คน

Facebook Comments

About gris

Check Also

คุณครูทั่วภาคใต้เข้าร่วมพิธีรับมอบบอร์ดฝังตัวอัจฉริยะ KidBright และอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู)

    & …