Home / ข่าวบริการวิชาการ / สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

                สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)  สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 – 4 หลักสูตร Basic Course รุ่นที่ 5 – 6 หลักสูตร Advance Course) ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,สถาปนิกอิสระ วิศวกร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม

            รุ่นที่ 5  ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

IMG_4580

            รุ่นที่ 6  ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Blu monkey hub and hotel อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

IMG_4725

Picture 11 of 11

               การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Autodesk Revit อาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานเขียนมากมาย การอบรมมีการแนะนำ Family ประเภทต่าง ของ Autodesk Revit, การสร้าง Detail Family, การสร้าง Family ของ Mass เป็นต้น

Facebook Comments

About gris

Check Also

ตัวแทนเยาวชนภาคใต้จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัล ในการแข่งขันรอบสุดท้ายภายใต้งาน“รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2018 (KDC18)

    & …