Home / ข่าวรับสมัครกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา / ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

           สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป  รุ่นที่ 7 พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
  • ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

ค่าลงทะเบียน (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง)

  • สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,000 บาท
  • สำหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 5,000 บาท

การโอนเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

          บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8

  • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณปรียารัตน์ โทรศัพท์ 062 – 9013254,  075 – 673532

*** โครงการสนับสนุน Notebook สำหรับประกอบการอบรม **

** รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น **

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัคร Autodesk Revit 2018

Facebook Comments

About gris

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5

    ม …