Home / ข่าวรับสมัครกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา / ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 วันที่ 1- 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช  

 

รายชื่อผู้นำยุคใหม่รุ่น5

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายกฤษฎา ศรีสว่าง โทร 062-9013254 ,075-673509 E-mail : grissada@hotmail.com

Facebook Comments

About gris

Check Also

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี

    & …