ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19)

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด Kid …

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19) Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุนเยาว์ NECTEC eCamp : Next Gen

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส …

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุนเยาว์ NECTEC eCamp : Next Gen Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ“การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R – STAT” รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ“การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทาง …

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ“การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R – STAT” รุ่นที่ 1 Read More »

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่ …

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดทำวิดิทัศน์ ต้นไม้แห่งความสุข หรือ WU HAPPY TREE เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาระกิจ การทำงานบริการวิชาการรับใช้สังคมภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น

ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดทำวิดิทัศน์ ต้นไม้แห่งความสุข …

ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดทำวิดิทัศน์ ต้นไม้แห่งความสุข หรือ WU HAPPY TREE เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาระกิจ การทำงานบริการวิชาการรับใช้สังคมภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระดับนานาชาติ International Training Course “Third Euro-Asian International Short Course on Medium Density Fiberboard”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการ …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระดับนานาชาติ International Training Course “Third Euro-Asian International Short Course on Medium Density Fiberboard” Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ใช้แนวคิด OKR ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์บริการวิชาการ ใช้แนวคิด OKR ขับเคลื่อนงานบริการวิช …

ศูนย์บริการวิชาการ ใช้แนวคิด OKR ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม “เตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม …

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม “เตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินด …

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) Read More »