ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม”
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการ Elephant Medicine and Surgery : Best practice Brain storming