ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19)

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด Kid …

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19) Read More »