ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เดือน: พฤษภาคม 2020

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ประชุมวางแผนการจัดบริการวิชาการ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศู …

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ประชุมวางแผนการจัดบริการวิชาการ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ศูนย์บริการวิชาการในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์และระบบออฟไลน์

ศูนย์บริการวิชาการในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลัก …

ศูนย์บริการวิชาการในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์และระบบออฟไลน์ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 Read More »