ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” จัดพิธีรับมอบบอร์ดฝังตัวอัจฉริยะ KidBright และอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคุณครูกว่า 200 คนจาก 100 โรงเรียนทั่วภาคใต้ กิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการผู้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมมอบบอร์ดให้แก่คุณครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ การอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู) โครงการได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา จากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รวมเป็น The Trainers ของศูนย์ประสาน ให้ความรู้แก่คุณครูในครั้งนี้

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
จำนวนคนดู: 6