ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบผู้บริหารหน่วยงานราชการในอำเภอท่าศาลา เพื่อเข้าหารือการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดรายการใหญ่ Thasala beach soccer ครั้งที่ 1

                เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายสังกัดศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าพบนายอำเภอท่าศาลา และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เพื่อหารือการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดรายการใหญ่ระดับอำเภอ Thasala beach soccer ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพให้กับประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของชายหาดอำเภอท่าศาลา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ชุดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” ซึ่งดำเนินการทุกปี และเน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรในพื้นที่ ส่งเสริมการรักษาชายหาดที่สะอาด ปลอดขยะ ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งจัดงานมหากรรมสุขภาพโดยความร่วมมือของสำนักวิชาด้านสุขภาพ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ และเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่อไป

 
จำนวนคนดู: 11