ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อบต.เทพราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” เพื่อเน้นการส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ที่ดี การให้ความรู้ การดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ นายชัยยา ขนอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และอาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะพูดคุยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์บริการวิชาการ ใคร่ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ร่วมให้บริการในกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จำนวนคนดู: 10