ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6
วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยศูนย์บริการวิชการ ขอประกาศราชื่อผู้สมัครเข้าอบรมโครงการ ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 6  วันที่ 7- 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องอรพิน ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ ตามเอกสารด้านล่าง

         ติดต่อขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายกฤษฎา  ศรีสว่าง  โทร 075 673509  หรือ 0814457901

จำนวนคนดู: 233