ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020)

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชากร ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษาและผลงานเยาวชนของประเทศไทย

          นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22” โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมจัดส่งข้อเสนอโครงงาน Online  ผ่านระบบ SIMS ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 7567 3532 E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sims, facebook YSC Thailand fanpage และ YSC Thailand

จำนวนคนดู: 384