ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ พร้อมตัวแทนคุณครูจาก 3 ผลงานตัวแทนภาคใต้ ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2562 (NECTEC-ACE 2019)

          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ซึ่งดำเนินกิจกรรมการประกวดโครงการKidBright: Coding at School for Teacher  “KruKid Contest” นำผลงานโครงการจากตัวแทนภาคใต้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 3 ผลงาน จาก 20 ผลงานทั่วประเทศคือ ผลงานจากโรงเรียท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เข้าร่วมแสดงผลงานสื่อการสอนจากบอร์ KidBright ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2562 (NECTEC Annual Conference & Exhibition 2019: NECTEC – ACE 2019) ณ โรงแรมเซ็นทานาแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน การบรรยายพิเศษ การเสวนาพิเศษ ตลอดจนการสัมมนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

          ทั้งนี้ ตัวแทนคุณครูทั้ง 20 ผลงานที่ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ มาจะทำการประกวดฯ ในรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป

จำนวนคนดู: 27