ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานประชุมวิชาการ Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Conference Centre Hall โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 รายละเอียดการสมัครประชุมวิชาการ

หมายเหตุ :

  1. การสนับสนุนค่าที่พักสำหรับเภสัชกรภาคใต้น้องใหม่ จำนวน 2 คืน คือวันที่ 21 และ 22 ก.ค. 66 เท่านั้น จะสนับสนุนเฉพาะการเข้าพักคู่ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ระบุคู่พัก หรือต้องการให้ทางชภต. จัดคู่พักให้
  2. การจองที่พักสำหรับผู้สมัครเข้างานประชุมวิชาการฯ ประเภทสมาชิกชมรมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าพัก ณ โรงแรมสแปรช บีช รีสอร์ท ห้อง Deluxe ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด สามารถจองห้องพักด้วยตนเอง ที่หมายเลข โทรศัพท์ 076-372-000 โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ “เป็นกลุ่มเภสัชกร ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ” เพื่อรับราคาพิเศษ  สามารถเลือกพักได้เฉพาะวันที่ 21-23  กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
  3. สมาชิกชมรมฯ ต้องทราบเลขที่สมาชิกของตนเองเพื่อลงทะเบียนงานประชุมวิชาการในราคาสมาชิก ซึ่งสามารถตรวจสอบเลขที่สมาชิกได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง
  4. สำหรับเภสัชกร หรือผู้สนใจทั่วไป สมัครสมาชิกชมรมเภสัชกรภาคใต้ได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง และแนบหลักฐานการโอนเงินในใบสมัครด้วย
  5. การโอนเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการและค่าเข้างานเลี้ยงเกษียณอายุและรับน้องใหม่ ได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8
จำนวนคนดู: 2,449