ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยมีรายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตามลิงค์แนบ https://bit.ly/3vwJfQo

จำนวนคนดู: 110