ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen) ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์โครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen)
จำนวนคนดู: 100