ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสร้างสุขนครศรีธรรมราชขับเคลื่อน “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง (New Normal)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสร้างสุขนครศรีธรรมราชขับเคลื่อน “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง (New Normal)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสร้างสุขนครศรีธรรมราชขับเคลื่อน “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง (New Normal)
 
          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสร้างสุขนครศรีธรรมราชขับเคลื่อน “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง (New Normal) โดยได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “นครศรีฯ อยู่ดี มีสุข ในวิถี New normal” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ หัวหน้าโครงการสานงานเสริมพลังก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี new normal ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์การปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoon ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ภาพและข่าวโดย https://www.facebook.com/WalailakNews/
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสร้างสุขนครศรีธรรมราชขับเคลื่อน “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง (New Normal)
จำนวนคนดู: 33