ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
          เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (eCamp Next Gen) แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.2) จาก จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วภาคใต้ตอนบน จำนวน 123 คน 72 ทีม จาก 10 โรงเรียน  5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี อิเล็กทรอนิคเบื้องต้นแนะนำเครื่องมือวัดและ การต่อแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ เรียนรู้การใช้งานบอร์ด KidBright และการจัดทำโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ และ อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายปูพื้นฐานความรู้แก่น้องๆ นวัตกรรุ่นเยาว์ สร้างรากฐานของความสนใจในวิทยาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดนักประดิษฐ์และสร้างผลงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อร่วมการประกวดต่างๆ ต่อไป  รวมทั้งเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและการวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
          จากการเข้าอบรมดังกล่าว ทางโครงการจะทำการคัดเลือกน้องๆ เป็นตัวแทนภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและเข้าแข่งขันการประกวดโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “พลังงานและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว” ในระดับประเทศต่อไป
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมออนไลน์ โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp Next Gen
จำนวนคนดู: 52