ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

U2T ม.วลัยลักษณ์ กับภารกิจพิเศษ U2T Covid Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด
U2T ม.วลัยลักษณ์ กับภารกิจพิเศษ U2T Covid Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด
U2T ม.วลัยลักษณ์ กับภารกิจพิเศษ U2T Covid Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

ระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2564  ผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในพื้นที่  36 ตำบล 13 อำเภอ 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ร่วมภารกิจพิเศษ U2T Covid Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยจัด 2 กิจกรรมหลัก คือ

กิจกรรมเชิงรุก “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โรงเรียน จะเป็นสถานที่แรก ที่เริ่มปฏิบัติภารกิจ 3 step คือ Step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด Step 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด Step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์  เพื่อให้ทุกคนสามารถลงพื้นที่ เข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

กิจกรรมเชิงรับ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T ร่วมรณรค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดของเชื้อด้วยการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ สร้างความมั่นใจให้คนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน การรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T ในครั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติในเร็ววัน

นอกจากนี้ กำลังพลชาว U2T ต้องช่วยกันวางแผน กำหนดรูปแบบ เพื่อลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือสมาชิกชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดทั้งสัปดาห์ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

จำนวนคนดู: 9