ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เดินหน้าต่อยอดธนาคารปูม้าสู่การท่องเที่ยวชุมชน จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด19
น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลธนาคารปูม้าพร้อมคณะลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการธนาคารปูม้า ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมเปิดเทศกาล กินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน โดยมี ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการธนาคารปูม้า พร้อมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้นำชุมชน และสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารปูม้า จากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
          โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งการอนุรักษ์ปูม้า ถือเป็นการช่วยฟื้นฟูสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล
ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า โครงการธนาคารปูม้า ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่าผลจับปูม้าของชาวประมงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากเดิม เฉลี่ยวันละประมาณ 5 กิโลกรัม เพิ่มเป็น 8-10 กิโลกรัมต่อวัน จึงเห็นได้ชัดว่าการทำธนาคารปูม้า ควบคู่กับการดูแลรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้
นอกจากส่งเสริมการทำธนาคารปูม้าแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ขยายผลส่งเสริมให้ชุมชน สร้างกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวิถีประมงแบบสร้างสรรค์ การพัฒนาเมนูอาหารปูม้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งสริมช่องทางการขายแบบออนไลน์ ตอบโจทย์ช่องทางการตลาดโดยเฉพาะช่วงของโรคระบาดโควิด  อย่างไรก็ตามนอกจากการทำธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์แล้ว ทางเครือข่ายธนาคารปูม้าเกาะพะงัน ได้ร่วมกันจัดเทศกาลกินปูดูพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เชื่อมโยงกับการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของเกาะพะงัน
          ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาเติบโตของพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารปูม้าให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยภายในงานมีซุ้มนิทรรศการให้สามารถเรียนรู้แนวทางการดำเนินการธนาคารปูม้า กิจกรรมเสวนา กิจกรรมปล่อยปูม้า เมนูอัตลักษณ์ปูม้า การจำหน่ายสินค้าแปรรูปอาหารทะเล สินค้าท้องถิ่น การแข่งขันเกาะปูม้า รวมทั้งการแสดงดนตรีเพื่อสร้างสีสันให้กับงานเทศกาลกินปูดูพระจันทร์ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับจุดขายที่เชื่อมโยงกับคำว่าพระจันทร์ เช่น Full moon และ Half moon ที่สำคัญภายในงานได้รับความสนใจทางพี่น้องประชาชน เยาวชน ตลอดถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และสนใจในการอนุรักษ์ปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล และพร้อมที่จะเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล น.ส.สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการขยายผลธนาคารปูม้า ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพและข่าวโดย : ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://intranet.wu.ac.th/th/detail/20786
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
มวล. จับมือ วช. จัดเทศกาลกินปู ดูพระจันทร์@เกาะพะงัน
จำนวนคนดู: 22