ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
          วันที่ 20 มกราคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC (Young Scientist Competition) จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานให้โดนใจกรรมการ” รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก คุณขุนดี หลำสุบ งานสื่อ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่น้องๆ นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 73 โครงงาน จาก 19 โรงเรียนทั่วภาคใต้ กว่า 150 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดรอบนำเสนอผลงานภูมิภาค ภาคใต้ ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมการนำเสนอรอบนำเสนอผลงานแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้อีกด้วย
          ในนามของศูนย์ประสานงานฯ ขอเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆ ผู้พัฒนาโครงงานทุกคน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันรอบนำเสนอผลงานต่อไป
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะเพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2022
จำนวนคนดู: 18