ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีและภาคีเครือข่าย เข้าพบอธิการบดีและผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์  ผดุงกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นอกจากนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาด้านการศึกษา สุขภาพ นำโดย นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ และนายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา แลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ณ ห้องประชุมบ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และภาคีเครือข่าย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
จำนวนคนดู: 0