ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

กระทรวง อว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อจ้างงานโครงการ U2T for BCG

          กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จำนวน 77 ตำบล ครอบคลุม 4 จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี จำนวน 698 อัตรา บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี  จำนวน 349 อัตรา ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 349 อัตรา        เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ไฟล์สำเนา บัตรบัตรประชาชน
  2. ไฟล์สำเนา ใบแสดงผลการศึกษา (transcript)
  3. ไฟล์สำเนา เอกสารจบการศึกษา
    รองรับไฟล์ (.JPEG / .PNG / .PDF)

ช่องทางการรับสมัครกลางทาง ที่เว็บไซต์ https://u2tbcg.com/  เท่านั้น
สามารถดาวน์โหลดวีดีโอแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3u1wK0T

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กระทรวง อว.Call Center 1313 หรือ 02-026-6589
https://www.u2t.ac.th/contact
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ 075 673521
ในวันและเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

จำนวนคนดู: 12,176