ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์
โครงการ U2T for BCG วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วันที่ 29 -30 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตามลิงค์แนบ

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์วันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2565

ตำบลวันที่Link
ตำบลพรุดินนา
ตำบลดินอุดม
วันที่ 29 มิ.ย.65 08.00 – 12.00 และ 15.00 – 17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/93187446872?pwd=YmpEVkM0elZHNEFoY3ppdFVMRC9uZz09
ตำบลห้วยน้ำขาว
ตำบลเกาะลันตาใหญ่
วันที่ 29 มิ.ย.65 08.00 – 12.00 และ 15.00 – 17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/5202500080?pwd=NmQwYmFXa2FGN0toVXZMNzBGR2I1QT09
ตำบลคลองท่อมเหนือ
ตำบลคลองท่อมใต้
วันที่ 29 มิ.ย.65 08.00 – 12.00 และ 15.00 – 17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/98363098161
ศาลาด่านวันที่ 29 มิ.ย.65 18.00-19.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/5202500080?pwd=NmQwYmFXa2FGN0toVXZMNzBGR2I1QT09
เพหลาวันที่ 29 มิ.ย.65 17.00-18.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/98363098161
ดินแดง วันที่ 29 มิ.ย.65 08.00-10.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/94397348670?pwd=QWhYQVJXNkNxVTYzK3hQNjE1dk1KZz09
ลำทับวันที่ 29 มิ.ย.65 10.00-12.00 https://wu-ac-th.zoom.us/j/94397348670?pwd=QWhYQVJXNkNxVTYzK3hQNjE1dk1KZz09
ตำำบลทุ่งไทรทองวันที่ 29 มิ.ย. 65 15.00-17.00 น. https://wu-ac-th.zoom.us/j/94397348670?pwd=QWhYQVJXNkNxVTYzK3hQNjE1dk1KZz09
นาแววันที่ 30 มิ.ย.65 10.00-12.00https://thairen.zoom.us/j/63339881526?pwd=UWxFVHRnVHIrcXkzREk3dTZHc1IzUT09
กะแดะวันที่ 30 มิ.ย.65 15.00-18.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/93179675820?pwd=SXV0Q0wzSVZNWXlZaE0ydlhlWlZUQT09
ท่าทองวันที่ 30 มิ.ย.65 15.00-18.00
ท่าทองใหม่วันที่ 30 มิ.ย.65 15.00-18.00
เสือหึงวันที่ 29 มิ.ย.65 08.00-15.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/94611576757?pwd=NTFVQ1lOdDNkMG8vU1pNUW1DYnRLZz09
เสาเภาวันที่ 29 มิ.ย.65 13.00-15.30https://wu-ac-th.zoom.us/j/97755857736?pwd=N1pJTjk0WVpxdmlmQXlPU0M4VHNsZz09
ท่าอุแทวันที่ 29 มิ.ย.65 09.00-12.00  https://wu-ac-th.zoom.us/j/95170832564?pwd=NXNuZ1pZeUd1OXdLOVVIOHJHMXMrZz09
ท่าอุแทวันที่ 30 08.00-18.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/97893044239?pwd=R0RRd2ZaTytyYjdzeDBLNDdxVm54UT09
บางพระวันที่ 30 มิ.ย.65 10.00-12.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99766834105?pwd=K1VrdFF4TWFFWTRQNXZ6UTBWc29hZz09
ห้วยปริกวันที่ 30 มิ.ย.65 10.00-12.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/96103475965?pwd=Q3cvRnQ5bWxOcmxTb3FGbjUyVklTZz09
โมคลานวันที่ 30 มิ.ย.65 08.00-10.00
ขนาบนากวันที่ 29 มิ.ย.65 16.00-18.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/97434072195?pwd=UWlaRGFaWEo1TVM1cmdaVVRWcm5tdz09
เกาะทวดวันที่ 30 มิ.ย.65 14.00-15.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99376374194?pwd=S3k3WDlYUmp3TXNReWdWL3lLVWJuQT09
กำแพงเซาวันที่ 30 มิ.ย.65 16.00-17.00
บ้านกลางวันที่ 30 มิ.ย.65 14.00-15.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/95393020510?pwd=YUQ3QnhZK0NUWGc2cG1zcERTaCtTQT09
บ้านเนินวันที่ 30 มิ.ย.65 09.00-10.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/98861858642?pwd=N096V2pVMUJNcVJCdEtaeUtVWWhQQT09
สี่ขีดวันที่ 30 มิ.ย.65 10.00-11.00
ทุ่งใสวันที่ 30 มิ.ย.65 13.00-17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/95464046761?pwd=UWMzSXRqd2liTllwblkwRmhaZnRqUT09
เขาพระบาทวันที่ 29 มิ.ย.65 08.00-12.00 https://wu-ac-th.zoom.us/j/94164185671?pwd=VC84bks5eDcyK0VVZ3BMcEgwVjFjQT09
เขาพระบาทวันที่ 29 มิ.ย.65  16.00 – 18.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/91542330716?pwd=QlZKeEFxaktYanM5SXNBOVNNZm5jUT09
กรูดวันที่ 30 มิ.ย.65 15.00-17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/96464833576?pwd=MUs4R2puM3NKSDBQQitnMm5kTWdOUT09
ฉลองวันที่ 30 มิ.ย.65 10.00-12.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/97243938223?pwd=QVQvZDhyRis2cWxsVExROEtPSTBpdz09
แม่เจ้าอยู่หัววันที่ 29 มิ.ย.65 16.00-17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/96157747002?pwd=Zk45UjFmVmNTQUNLQWJTUm54ZHZ6dz09
แม่เจ้าอยู่หัววันที่ 30 มิ.ย.65 14.00-15.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/96206266670?pwd=SlpwLzlDTytTT1dHQ3hEMzNKZHFUUT09
ช้างซ้ายวันที่ 30 มิ.ย.65 13.00-15.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/92212250066?pwd=YldQRW54aStaM1UreFdnanB5ZkhOUT09
กลายวันที่ 29 มิ.ย.65 09.00-12.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/97020415486?pwd=WkpaWDRvM1JQRVVacG1oYldZVnEwdz09
ดอนตะโกวันที่ 29 มิ.ย.65 13.00-15.00
แหลมตะลุมพุกวันที่ 30 มิ.ย.65 10.00-12.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/94069560800?pwd=WGhFVmhuK3VzV1REZ0NKUytTd0pmdz09
คลองน้อยวันที่ 30 มิ.ย.65 15.00-16.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99649947176?pwd=ekpzUlVOb1BKbFJGWkwxeWF5Z3NJUT09
เขาน้อยวันที่ 30 มิ.ย.65 16.00-17.30
ทุ่งกงวันที่ 29 มิ.ย.65 09.00-13.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/92329832521?pwd=cXB0VEU5ZHZRaUU1c3hGa3VxY0VwQT09
บางศาลาวันที่ 30 มิ.ย.65 09.00-16.30https://wu-ac-th.zoom.us/j/99885873598?pwd=Tkg0MEpRQTlFY0dRQVlsWnY0dkZUZz09
ชะเมาวันที่ 29 มิ.ย.65 08.00-09.00 และ วันที่ 30 08.00-09.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99615562186?pwd=SWh5K1o4UGJkOEhYc3dZM2RPVGdFUT09
คลองสระวันที่ 30 มิ.ย.65 16.00-18.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/97166391472?pwd=aFpRWjNWNzZuQmVvKzBKMC9HWFIxUT09
คลองกระบือวันที่ 30 มิ.ย.65 09.00-11.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/91930753533?pwd=S3JIZVJhWTI3amVTRXhCM1VnS1Mxdz09
ท่าซอมวันที่ 30 มิ.ย.65 14.00-17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/94972760671?pwd=WXE1WnhIVDZ1VFE0RG1SYVdUWWxLZz09
เชียรใหญ่วันที่ 30 มิ.ย.65 13.00-15.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/92081803387?pwd=RUx3RklUTEJ1WlJ3T0piaXhaR1ppZz09
ท่าขนานวันที่ 29 มิ.ย.65 09.00-11.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/96605351517?pwd=aWJSdnVFSVYrSGxLd2NPQjJuVlBlZz09
ปากพูนวันที่ 29 มิ.ย.65 14.00-17.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99150551163?pwd=UWkwVVV4RUhrbnFabmdDOTNKS0Fvdz09
ขุนทะเลวันที่ 30 มิ.ย.65 10.00-12.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99820444964?pwd=RnRLY01NclAxOFhEck1EZUtZWWtUZz09
โพธิ์ทองวันที่ 30 มิ.ย.65 09.00-11.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/92941947721?pwd=bW1sYjhXaW81SGQ3NnJ4SVlIKy9qZz09
ปากแพรกวันที่ 30 มิ.ย.65 09.00-11.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99732516189?pwd=SW90ZCt6S2M2cWJnTHR6cDBLcXRkQT09
ทุ่งปรังวันที่ 29 มิ.ย.65 10.00-12.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/96787618309?pwd=MG00ZkpPYjdZTjc3eDNLazBUT05mdz09
หูล่องวันที่ 30 มิ.ย.65 13.00-15.00https://wu-ac-th.zoom.us/j/99899319262?pwd=QmVzU3pWTWdhc1c0WVNTcjFBcHB5dz09
เกาะเพชร แหลม บ้านใหม่ ปากพนังตะวันตกวันที่ 29 มิ.ย.65 08.00 – 16.30https://thairen.zoom.us/j/7082490570?pwd=Rys3WFFCWWNidGZtUkZCditRNDU5dz09
เขาพังไกร
ควนชะลิก
ทรายขาว
บางนบ
วันที่ 29 มิ.ย.65  13.30-16.30https://thairen.zoom.us/j/64998805488?pwd=a3BTMWFiYWZzL1FTU2NERnhualA2QT09
บางตะพงวันที่ 29 มิ.ย.65  13.30-16.30https://thairen.zoom.us/j/66439731012?pwd=bkZxbGN2MVVOeStHcEV2NDRVQUt2dz09
หัวตะพานวันที่ 29 มิ.ย.65  08.30 – 11.30https://thairen.zoom.us/j/66663225750?pwd=YzJhaEhQQ05CK0N5eFA1NjV2VWhVQT09
หัวไทร
บ้านราม
วันที่ 29 มิ.ย.65  13.30-16.30https://thairen.zoom.us/j/67397596119?pwd=cSt3T0tJbjZ2U3VKZ0JmMml6NStQUT09
การะเกด
ท้องลำเจียก
ไสหมาก
ปากพนังตะวันออก
วันที่ 30 มิ.ย.65 13.00-18.00https://thairen.zoom.us/j/61825952993?pwd=enE5UWR3OS9XTlZPUHpPaW8zWTlsQT09
บางมะพร้าววันที่ 30 มิ.ย.65 13.00-15.00https://thairen.zoom.us/j/61692255484?pwd=aDl1NDdnWldJbkhYRmJONWc0SDZvZz09
(ห้อง1) ตำบลตลิ่งงาม
บ่อผุด
 แม่น้ำ
ลิปะน้อย
อ่างทอง
ตะเคียนทอง
 ทุ่งรัง
 ป่าร่อน
พลายวาส
วันที่ 29 มิ.ย.65  09.00 – 18.00https://meet.google.com/moo-huxs-ybc
(ห้อง2) ตำบลตลิ่งงาม
บ่อผุด
 แม่น้ำ
ลิปะน้อย
อ่างทอง
ตะเคียนทอง
 ทุ่งรัง
 ป่าร่อน
พลายวาส
วันที่ 29 มิ.ย.65  09.00 – 18.00https://meet.google.com/hew-mixf-waa
(ห้อง1) ตำบลตลิ่งงาม
บ่อผุด
 แม่น้ำ
ลิปะน้อย
อ่างทอง
ตะเคียนทอง
 ทุ่งรัง
 ป่าร่อน
พลายวาส
วันที่ 30 มิ.ย.65  09.00 – 18.00https://meet.google.com/upe-cryt-tjs
(ห้อง2) ตำบลตลิ่งงาม
บ่อผุด
 แม่น้ำ
ลิปะน้อย
อ่างทอง
ตะเคียนทอง
 ทุ่งรัง
 ป่าร่อน
พลายวาส
วันที่ 30 มิ.ย.65  09.00 – 18.00https://meet.google.com/ekk-xrri-dsm

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting (ตามประกาศ)

2.วิธีการตั้งชื่อ zoom โดยใช้ ตำบล_ชื่อ-นามสกุล

ตัวอย่าง ตำบลไทยบุรี_นางสาวชูใจ ยอดเยี่ยม

3.รอคณะกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย คณะกรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์  https://cas.wu.ac.th

มติร่วมกันของคณะกรรมการผู้ให้การสัมภาษณ์ถือเป็นมติที่สิ้นสุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทำงานโครงการฯ 

 

จำนวนคนดู: 12,285