ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์
โครงการ U2T for BCG วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วันที่ 26 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตามลิงค์แนบ

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ลำดับ

พื้นที่

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์

1

ตำบลบางมะพร้าว ตำบลตะกรบ ตำบลวัง

https://bit.ly/3A0P7GZ

2

ตำบลการะเกด ตำบลท้องลำเจียก ตำบลไสหมาก ตำบลบางตะพง
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

https://bit.ly/3A0PcdL

3

ตำบลหัวตะพาน ตำบลไทยบุรี ตำบลป่าระกำ

https://bit.ly/3A4uvxi

4

ตำบลหน้าสตน ตำบลแหลม ตำบลเกาะเพชร ตำบลท่าพยา ตำบลบ้านใหม่ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก

https://bit.ly/3Oqj6wq

5

ตำบลท่าขึ้น ตำบลหูล่อง

https://bit.ly/3u2AIpS

6

ตำบลเขาพังไกร ตำบลควนชะลิก ตำบลทรายขาว ตำบลบางนบ

https://bit.ly/3yhPhsc

7

ตำบลบ้านราม ตำบลหัวไทร

https://bit.ly/3xR4DCE

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting (ตามประกาศ)

2.วิธีการตั้งชื่อ zoom โดยใช้ ตำบล_ชื่อ-นามสกุล

ตัวอย่าง ตำบลไทยบุรี_นางสาวชูใจ ยอดเยี่ยม

3.รอคณะกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย คณะกรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์  https://cas.wu.ac.th

มติร่วมกันของคณะกรรมการผู้ให้การสัมภาษณ์ถือเป็นมติที่สิ้นสุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทำงานโครงการฯ 

 

จำนวนคนดู: 8