ประกาศรายชื่อและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3
โครงการ U2T for BCG วันที่ 8 - 9 กรกฏาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 3 วันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตามลิงค์แนบ

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์

ตำบลวันที่Meeting IDPasswordLink
เสือหึงวันที่ 8 ก.ค. 65 10.00-12.00977 9688 6797655445https://wu-ac-th.zoom.us/j/97796886797?pwd=TGdoRE5URWhCNGoxUmF5NTdzRk1yZz09
บ้านกลางวันที่ 8 ก.ค. 65 14.00-15.00913 2917 3937176251 https://wu-ac-th.zoom.us/j/91329173937?pwd=WXR1b2s1YXJOaEpjM2NFQkdtNURvZz09
บ้านเนินวันที่ 8 ก.ค. 65 09.00-10.00998 5573 1033563690https://wu-ac-th.zoom.us/j/99855731033?pwd=MkVUUG9JRndEUXYrVG1MU0hFd3NxUT09
ทุ่งใสวันที่ 8 ก.ค. 65 11.00-12.00934 8920 0920132121https://wu-ac-th.zoom.us/j/93489200920?pwd=RW1GTEZBUHdVVUtVVnIveUJaMkZLUT09
ฉลองวันที่ 8 ก.ค. 65 10.00 – 11.00976 0371 8160289876https://wu-ac-th.zoom.us/j/97603718160?pwd=RGtuemRNUkRFbG9PQUpwSUZTZkFpZz09
ช้างซ้ายวันที่ 8 ก.ค. 65 13.00-14.00953 9705 0093577331https://wu-ac-th.zoom.us/j/95397050093?pwd=cWovaVFvRkV3eURoY21hV3M4WEloZz09
หูล่องวันที่ 8 ก.ค. 65 17.00-18.0085 2843 7044438888https://wu-ac-th.zoom.us/j/98528437044?pwd=ZXE2VzRNTWVVVFFXNW03MXo4czhDUT09
บางพระวันที่ 8 ก.ค. 65 13.00 – 14.00926 3806 7427808369https://wu-ac-th.zoom.us/j/92638067427?pwd=OTR3WVJ5ME9JRzBoZmhIdUwxeHdzZz09
ทุ่งกงวันที่ 8 ก.ค. 65 08.00 – 12.00998 5182 9708987803https://wu-ac-th.zoom.us/j/99851829708?pwd=VlpIbGhZWlo2eFJvbmpGVlU2MHo2dz09
ท่าขนานวันที่ 8 ก.ค. 65 16.00 – 18.00932 3886 5033499357https://wu-ac-th.zoom.us/j/93238865033?pwd=SGNTREZTVEFYRFpLa2V5VHN1UXA4UT09
ดินอุดมวันที่ 8 ก.ค. 65 11.00 – 18.00927 7417 3452948732https://wu-ac-th.zoom.us/j/92774173452?pwd=ZU0yc2lnVER3aTlDeWorNFF3ek40UT09
 ลำทับวันที่ 8 ก.ค. 65 11.00 – 18.00927 7417 3452948732https://wu-ac-th.zoom.us/j/92774173452?pwd=ZU0yc2lnVER3aTlDeWorNFF3ek40UT09
ทุ่งไทรทองวันที่ 8 ก.ค. 65 11.00 – 18.00927 7417 3452948732https://wu-ac-th.zoom.us/j/92774173452?pwd=ZU0yc2lnVER3aTlDeWorNFF3ek40UT09
ดินแดงวันที่ 8 ก.ค. 65 11.00 – 18.00927 7417 3452948732

https://wu-ac-th.zoom.us/j/92774173452?pwd=ZU0yc2lnVER3aTlDeWorNFF3ek40UT09

พรุดินนาวันที่ 8 ก.ค. 65 11.00 – 18.00927 7417 3452948732https://wu-ac-th.zoom.us/j/92774173452?pwd=ZU0yc2lnVER3aTlDeWorNFF3ek40UT09
คลองท่อมใต้วันที่ 8 ก.ค. 65 11.00 – 18.00927 7417 3452948732https://wu-ac-th.zoom.us/j/92774173452?pwd=ZU0yc2lnVER3aTlDeWorNFF3ek40UT09
ควนชะลิกวันที่ 8 ก.ค. 65 13.30 – 17.00960 3872 7200723408https://wu-ac-th.zoom.us/j/96038727200?pwd=Ty8xKzNzdDlYOHA4bTBLRTN0dGQydz09
บางนบวันที่ 8 ก.ค. 65 13.30 – 17.00
เขาพังไกรวันที่ 8 ก.ค. 65 13.30 – 17.00
ทรายขาววันที่ 8 ก.ค. 65 13.30 – 17.00
ท่าอุแทวันที่ 8 ก.ค. 65 09.00-12.00620 9999 580117581https://thairen.zoom.us/j/62099995801?pwd=MTkxUW9NOVBtSERNdlBQVnFGWlh4Zz09
กรูดวันที่ 8 ก.ค. 65 13.00-14.00960 9786 7573442412https://wu-ac-th.zoom.us/j/96097867573?pwd=QzRjYXgxR0p0MTJBdU5zNEllMlhpdz09
คลองกระบือวันที่ 9 ก.ค. 65 9.00-12.00675 6233 3213268627https://thairen.zoom.us/j/67562333213?pwd=c2sxOExQMVkyWVk2S0dCRFRNQzlMZz09
กะแดะวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00-17.0095844654402692245https://wu-ac-th.zoom.us/j/95844654402?pwd=TG5hNm9LVVdrMkZNSmpzdUcyTDIrUT09
ท่าทองวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00-17.00
ท่าทองใหม่วันที่ 9 ก.ค. 65 13.00-17.00
กำแพงเซาวันที่ 9 ก.ค. 65 15.00-17.00922 4146 378432685https://wu-ac-th.zoom.us/j/92241463784?pwd=TG9RVjNpRkVXa1c2QTBYeXlmcDZtUT09
แม่เจ้าอยู่หัววันที่ 9 ก.ค. 65 9.00-10.00970 5558 8358221713https://wu-ac-th.zoom.us/j/97055588358?pwd=ZE1lUzI3QVY3RHZ4UXYvb3lHaDNaUT09
ชะเมาวันที่ 9 ก.ค. 65 09.00 – 12.00965 5934 8482101918https://wu-ac-th.zoom.us/j/96559348482?pwd=L1N0bytXb055QVRJS1BBSlhBNGVCZz09
คลองสระวันที่ 9 ก.ค. 65 15.00-17.00974 8206 7589583352https://wu-ac-th.zoom.us/j/97482067589?pwd=OStBalZFK3c4bHVQUUMrRGEzdE1qdz09
เชียรใหญ่วันที่ 9 ก.ค. 65 13.00-15.00994 2264 5288194988https://wu-ac-th.zoom.us/j/99422645288?pwd=ZENGa2E2a0JnY2JPNktacnFsVFRxdz09
ทุ่งรังวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00 – 18.00  https://meet.google.com/xov-zkup-evb
ตะเคียนทองวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00 – 18.00  https://meet.google.com/xov-zkup-evb
ลิปะน้อยวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00 – 18.00  https://meet.google.com/xov-zkup-evb
บ่อผุดวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00 – 18.00  https://meet.google.com/xov-zkup-evb
ตลิ่งงามวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00 – 18.00  https://meet.google.com/xov-zkup-evb
ปากแพรกวันที่ 9 ก.ค. 65 10.00-12.00694 4616 2716826440https://thairen.zoom.us/j/69446162716?pwd=Q0FLRmhyejd4eFVMY1RXY3hrQ1MwZz09
บ้านใหม่วันที่ 9 ก.ค. 65 9.00-12.00979 1529 7542591868https://wu-ac-th.zoom.us/j/97915297542?pwd=eXY2TE1EUk56aU55V1ZUZ1ZZYW4rUT09
ปากพนังฝั่งตะวันตกวันที่ 9 ก.ค. 65 9.00-12.00
แหลม  เกาะเพชรวันที่ 9 ก.ค. 65 9.00-12.00
หัวตะพานวันที่ 9 ก.ค. 65 13.00-14.00935 3648 4190378514https://wu-ac-th.zoom.us/j/93536484190?pwd=cnJtS2YvYWlYU2gwL0pKcHdWczBwUT09
บ้านรามวันที่ 9 ก.ค. 65 10.00-12.00953 5576 4222263724https://wu-ac-th.zoom.us/j/95355764222?pwd=ZHBzb0YrQWtEQy9TRytKbHdvWi9wUT09
หัวไทรวันที่ 9 ก.ค. 65 10.00-12.00

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting (ตามประกาศ)

2.วิธีการตั้งชื่อ zoom โดยใช้ ตำบล_ชื่อ-นามสกุล

ตัวอย่าง ตำบลไทยบุรี_นางสาวชูใจ ยอดเยี่ยม

3.รอคณะกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย คณะกรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2t-bcg

มติร่วมกันของคณะกรรมการผู้ให้การสัมภาษณ์ถือเป็นมติที่สิ้นสุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทำงานโครงการฯ 

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 2,302