ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

พื้นที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม

รายละเอียดการรับสมัครงาน

จำนวนคนดู: 1,068