ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบสมัครเพิ่มเติม)
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG)

ตำบล วันที่ Meeting ID Password Link
ปากพนังฝั่งตะวันตก

24-ก.ค.-65

09.00 – 10.00

614 0592 5402

 294517

https://thairen.zoom.us/j/61405925402?pwd=VDRlcEQvbVZiWGhmVm51aXV6bWtKdz09

ทรายขาว
24-ก.ค.-65 13.00 – 13.30
668 9879 8955 873431 https://thairen.zoom.us/j/66898798955?pwd=V25LS3N3Ujg1bE96YWpYaU1jdGpaUT09
บางนบ

24-ก.ค.-65 13.30 – 14.00 

668 9879 8955 873431 https://thairen.zoom.us/j/66898798955?pwd=V25LS3N3Ujg1bE96YWpYaU1jdGpaUT09
เขาพังไกร

24-ก.ค.-65

14.00 – 16.00

668 9879 8955 873431 https://thairen.zoom.us/j/66898798955?pwd=V25LS3N3Ujg1bE96YWpYaU1jdGpaUT09
ไทยบุรี

25-ก.ค.-65

10.00-12.00

691 9073 6406 671449 https://thairen.zoom.us/j/69190736406?pwd=V2tRcmgrd1lTL1lxZnZwVzFER0J4QT09
การะเกด
25-ก.ค.-65 14.00 – 18.00
697 6242 0509 725283 https://thairen.zoom.us/j/69762420509?pwd=enNMUXowVVdqNC9QRVRGNDZkcHgzdz09

       

ช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting

2.ตั้งชื่อ โดยใช้ ตำบล ดังเอกสารแนบ และ ชื่อ-สกุล เท่านั้น

ตัวอย่าง ตำบลที่สมัครและชื่อ-สกุล  = ตำบลไทยบุรี นายโชค  ร่ำรวย (เพื่อกรรมการจะได้ทราบและเชิญตามลำดับ)

3.รอกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย กรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์

มติร่วมกันของกรรมการผู้ให้การสัมภาษณ์ถือเป็นมติที่สิ้นสุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทำงานโครงการฯ และประกาศผลทางเว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2t-bcg  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

 ติดต่อสอบถาม คุณนวลพิศ มีเดชา 075-673521

จำนวนคนดู: 282