ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลบ้านใหม่ ตำบลแหลม

ช่องทางการสัมภาษณ์ออนไลน์

Join Zoom Meeting
https://thairen.zoom.us/j/66010527388?pwd=RXREZExWOWgxZWlxeUNKM0tBMnM1UT09

Meeting ID: 660 1052 7388
Passcode: 426887

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting

2.ตั้งชื่อ โดยใช้ ตำบล ดังเอกสารแนบ และ ชื่อ-สกุล เท่านั้น

ตัวอย่าง ตำบลที่สมัครและชื่อ-สกุล  = ตำบลไทยบุรี นายโชค  ร่ำรวย (เพื่อกรรมการจะได้ทราบและเชิญตามลำดับ)

3.รอกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย กรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์

จำนวนคนดู: 120