ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำบลบ้านราม ตำแหน่งประชาชน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoommeeting 

ลำดับที่ 1 .นางเดือนดารา สุขแก้ว
ลำดับที่ 2 นางสาวเจนจิรา นุ่นสังข์

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ 

Join Zoom Meeting
https://thairen.zoom.us/j/68632670596?pwd=RU9PbXpTbWRqWHNlZzFRczBGamlrUT09

Meeting ID: 686 3267 0596
Passcode: 806834

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting

2.ตั้งชื่อ โดยใช้ ตำบล ดังเอกสารแนบ และ ชื่อ-สกุล เท่านั้น

ตัวอย่าง ตำบลที่สมัครและชื่อ-สกุล  = ตำบลไทยบุรี นายโชค  ร่ำรวย (เพื่อกรรมการจะได้ทราบและเชิญตามลำดับ)

3.รอกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์ (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย กรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์

จำนวนคนดู: 62