ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ม.2 – ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ YSC 2023 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชากร ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
     สิทธิประโยชน์การเข้าร่วมการประกวด
     1.ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
     2.รางวัลที่ได้รับ
          – รางวัลชนะเลิศ (Top Award)  ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2023
          – รางวัลที่ 1 (First Award) แต่ละสาขาได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดในงาน Regeneron ISEF 2023 และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม นานาชาติอื่นๆ
          นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25” โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมจัดส่งข้อเสนอโครงงาน Online ผ่านระบบ SIMS ได้ที่ www.nstda.or.th/sims ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ โทร. 0 7567 3532 E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/ysc , facebook: YSC Thailand fanpage และ IG: YSCThailand

จำนวนคนดู: 104