ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ธนาคารปูม้า บ้านใต้ มวล.-วช. ต้อนรับเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงอว.

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับธนาคารปูม้า บ้านใต้ มวล.-วช. ร่วมต้อนรับดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์  เลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สปอว. ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัยที่ทำร่วมกับ อว. ในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ธนาคารปูม้า โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวง อว. ได้ดำเนินการในพื้นที่สมุยเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือ และเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บนพื้นฐานของความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่เกาะสมุย และมั่นใจว่าเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งหลังโควิด ธนาคารปูม้า จะเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะเป็นกลไกในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทาง BCG ของประเทศไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5852373854807537&id=100001049415350&sfnsn=mo

จำนวนคนดู: 73