ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมแสดงนิทรรศการและต้อนรับ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะในการตรวจเยี่ยมและให้นโยบายโรงเรียนร่วมพัฒนา

             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ ศูนย์บริการวิชาการ จัดนิทรรศการแสดง ผลงาน “LekOboT เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของ รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และนำสิ่งประดิษฐ์จากบอร์ด KidBright ในโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นศูนย์ประสานงานในภาคใต้ สำหรับบอร์ด KidBright สามารถนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอด เป็นโมเดลในการใช้ประโยชน์จริงในอนาคต ซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความใฝ่ฝันในด้านนี้ สามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ ของประเทศ และ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

           สำหรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา ครั้งนี้ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะประกอบด้วย นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิวีระไวทยะ นายสุรพล เพชรวรา อดีตเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐชิลี ประธานร่วมโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจสู่โรงเรียน  ซึ่งมีเจ้าภาพหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
จำนวนคนดู: 42