ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมตัดสินและมอบรางวัลพิเศษ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” โครงการ YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ

          วันที่ 4 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023)  ร่วมเป็นกรรมการพิเศษ ตัดสินการประกวดรางวัลพิเศษ พร้อมมอบรางวัล  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ประสานงาน คือ
     โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
     ชื่อโครงงาน: ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสารสกัดธรรมชาติ (แบบพกพา)
     ผู้พัฒนาโครงงาน: นางสาวมณีรัตน์ รงศ์ทอง, นางสาววิภาวรรณ โคตะเพชร, นางสาวพัชรี สารรักษ์
     อาจารย์ที่ปรึกษา: นายชุมพล ชารีแสน, ณัฏฐนนท์ เกิดนุ่ม 

     ทั้งนี้ โครงการ YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ จำนวน 64 ผลงาน จาก 9 สาขา ร่วมนำเสนอผลงาน และแข่งขัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
จำนวนคนดู: 52