ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project”
  ศูนย์บริการวิชาการ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน และฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการใช้โปรแกรมมิ่งผ่านบอร์ด KidBright ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

  ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project” ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และพิธีเปิดตัวโครงการ Coding at School power by KidBright KidBright ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าว ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากตัวแทนครู นักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 2,400 คน

Facebook
Twitter
จำนวนคนดู: 15