ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่”
ณ องค์การบริการส่วนตำบลหัวตะพาน

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ณ องค์การบริการส่วนตำบลหัวตะพาน

  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนต์ฤดี ศรีวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายประพันธ์ พัฒน์ทอง หัวหน้าฝ่ายโครงการประชาสังคม ชุมชน และกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ

  นอกจากนี้ นำโดย อาจารย์ พญ. พิระดา ยินเจริญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะ ได้ให้เกียรติบริการการตรวจสุขภาพ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” แก่ผู้ที่มารับบริการ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
จำนวนคนดู: 4