ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่”
ณ องค์การบริการส่วนตำบลหัวตะพาน

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” ณ องค์การบริการส่วนตำบลหัวตะพาน

  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนต์ฤดี ศรีวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายประพันธ์ พัฒน์ทอง หัวหน้าฝ่ายโครงการประชาสังคม ชุมชน และกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ

  นอกจากนี้ นำโดย อาจารย์ พญ. พิระดา ยินเจริญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะ ได้ให้เกียรติบริการการตรวจสุขภาพ “ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น” แก่ผู้ที่มารับบริการ

Facebook
Twitter
จำนวนคนดู: 4